Uadressert reklame

Vi distribuerer uadressert reklame både som innstikk i avisen og som tilleggsdistribusjon. Vi kan tilby distribusjon som vedlegg til avisen, til ikke-abonnenter eller til alle husstander i området som ikke har reservasjon mot reklame. Med en kombinasjon av våre løsninger vil du oppnå høy dekningsgrad og nå ut med ditt budskap til en størst mulig gruppe av mottakere.

For nærmere informasjon om de ulike alternativene og hvilke områder vi kan tilby reklamedistribusjonen, se vårt kart over dekningsområde, og ta kontakt med en av våre avdelinger.

Direkte reklame(DM)

Vi kan tilby distribusjon til utvalgte mottakere i utvalgte områder. Vi bistår gjerne med segmentering innen geografi og demografi for best mulig resultat. Sammen med våre samarbeidspartnere i Schibsted kan vi finne det beste distribusjons-alternativet for dere.

Ta kontakt med oss for mer informasjon om mulige løsninger!